Innkjøp av UV-lampe

10 03 2013

Innkjøp av UV-lampe

Klubben har kjøpt inn UV-lampe, med både kort- og langbølge. Her vises følgende mineraler under vanlig lys VS kortbølge:
– Fluoriserende mikroklin
– Franklinitt/Willemitt
– Fluorapatitt
– Franklinitt/Willemitt

Reklamer